Narzędzia:

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Dnia 06-11-2014 godz. 14:24:33

Poprawka 17

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21