Narzędzia:

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Dnia 06-11-2014 godz. 14:23:13

Poprawka 13

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27