Narzędzia:

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Dnia 06-11-2014 godz. 14:22:16

Poprawka 9, 12

Za: 30 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21