Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-10-2014 godz. 09:06:56

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 18