Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Dnia 23-10-2014 godz. 09:06:03

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 18