Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Dnia 23-10-2014 godz. 09:05:40

Poprawka 7

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 20