Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Dnia 23-10-2014 godz. 09:04:58

Poprawka 5

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 19