Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Dnia 23-10-2014 godz. 09:04:30

Poprawka 4

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 27