Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Dnia 23-10-2014 godz. 09:04:09

Poprawka 3

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 21