Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Dnia 23-10-2014 godz. 09:03:46

Poprawka 2

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 23