Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Dnia 23-10-2014 godz. 09:13:51

Poprawka 2

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18