Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Dnia 23-10-2014 godz. 09:12:22

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18