Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Dnia 23-10-2014 godz. 09:11:06

Poprawka 1, 5

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18