Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-10-2014 godz. 09:07:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 18