Narzędzia:

Dnia 08-10-2014 godz. 18:02:51

Za: 19 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 36