Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-09-2014 godz. 14:02:41

Poprawka 5

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17