Narzędzia:

Dnia 25-09-2014 godz. 09:03:38

Za: 47 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28