Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 25-09-2014 godz. 14:09:11

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15