Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora

Dnia 24-09-2014 godz. 11:44:03

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18