Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Dnia 07-08-2014 godz. 15:22:11

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 53 Przeciw: 17 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27