Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Dnia 07-08-2014 godz. 15:20:59

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21