Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 07-08-2014 godz. 15:18:02

Poprawka 19

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22