Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 07-08-2014 godz. 15:17:13

Poprawka 16

Za: 9 Przeciw: 65 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22