Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 07-08-2014 godz. 15:16:55

Poprawka 15

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23