Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 07-08-2014 godz. 15:14:08

Poprawka 8

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21