Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 07-08-2014 godz. 15:13:08

Poprawka 5

Za: 3 Przeciw: 67 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 20