Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 07-08-2014 godz. 15:12:41

Poprawka 4

Za: 5 Przeciw: 69 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22