Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 07-08-2014 godz. 15:11:48

Poprawka 1

Za: 12 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 21