Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2014 godz. 14:25:58

Poprawka 9

Za: 19 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 20