Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe

Dnia 07-08-2014 godz. 15:10:26

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 21