Narzędzia:

Ustawa o petycjach

Dnia 07-08-2014 godz. 15:09:58

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22