Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dnia 07-08-2014 godz. 15:07:43

Poprawka 6

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22