Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 15:03:50

Poprawka 46

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 21