Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 15:02:58

Poprawka 39

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 21