Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 15:01:43

Poprawka 32

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20