Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 15:01:16

Poprawka 29

Za: 56 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 17 Nie głosowało: 22