Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2014 godz. 14:25:03

Poprawka 7

Za: 19 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 10 Nie głosowało: 20