Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 15:00:30

Poprawka 26, 27

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 20