Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 14:57:41

Poprawka 5

Za: 23 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20