Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 14:57:12

Poprawka 3

Za: 55 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20