Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 14:56:51

Poprawka 2, 23

Za: 20 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21