Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 14:56:24

Poprawka 1, 7, 8, 10, 13, 17-19, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 42, 44, 45

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 20