Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Dnia 07-08-2014 godz. 14:48:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 22