Narzędzia:

Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym

Dnia 07-08-2014 godz. 14:47:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20