Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2014 godz. 14:43:16

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 58 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20