Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2014 godz. 14:41:22

Poprawka 2

Za: 56 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21