Narzędzia:

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Dnia 07-08-2014 godz. 14:39:11

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 62 Przeciw: 14 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20