Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Dnia 07-08-2014 godz. 14:34:23

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 20