Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Dnia 07-08-2014 godz. 14:34:00

Poprawka 7

Za: 62 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 20