Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Dnia 07-08-2014 godz. 14:33:17

Poprawka 5

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21